Witloofwortel als voedingscomponent.

Versalof wil onderzoeken of de witloofwortel,  die een belangrijke reststroom is bij hun witloofteelt én die een goede bron is van ijzer, mineralen, anti-oxidanten, vitaminen en vezels, kan worden gebruikt als voedingscomponent in de menselijke voeding.

VERSALOF is een familiebedrijf dat al vier generaties lang met veel liefde en toewijding witloof teelt.  Kwaliteit ligt hen na aan het hart en dit is hun drive om te verbeteren, te innoveren en  diversifiëren, want ze willen het witloof -waar zij 8 maanden met zorg aan werken- zonder kwaliteitsverlies tot bij de consument krijgen. Onder het motto: ‘Alles kan beter’ hebben zij jarenlang gezocht naar nieuwe technieken. Hier wordt ook gekeken naar de nevenstromen die vrijkomen zoals de witloofwortel.

Versalof wil onderzoeken of de witloofwortel,  die een belangrijke reststroom is bij hun witloofteelt én die een goede bron is van ijzer, mineralen, anti-oxidanten, vitaminen en vezels, kan worden gebruikt als voedingscomponent in de menselijke voeding. De bedoeling was een gezonde snack / tussendoortje te maken om vooral kinderen meer groenten te laten eten. Wij wilden hier ook een deel van reststromen van onze witloofproductie mee in verwerken.

Na kleine schaal testen met witloofreststromen bij FI&S werd bij Versalof gezocht naar een gepast compromis tussen wat procesmatig haalbaar zou zijn en de minimum kwaliteitseisen voor verdere verwerking tot consumeerbare producten.

FI&S en Versalof ontwikkelden een aantal prototypes van groentenkoekjes. lLVO stond in voor analyses van de tussenproducten en perstesten van de witloofreststroom.

Vertrekkende vanuit bakwaren en zoetwaren technologie werden meerdere pistes gevolgd om een eindproduct te ontwikkelen. Een bijkomende voorwaarde die werd opgelegd was om een product te maken met minimale processing van de witloof grondstof. Consumeerbare eindproducten maken kan, maar we zijn er niet in geslaagd iets te maken dat voldoet aan het vooropgestelde doel. Ofwel moet er aan het eindproduct zo veel suiker toegevoegd worden dat we nog bezwaarlijk van een gezonde snack kunnen spreken, of er moet een (te) lange droog / baktijd ingelast worden.

Om een ‘rijk aan vezel’ claim te maken moet noodgedwongen een droge vezel gebruikt worden. Dit druist dan weer in tegen de doelstelling van minimale processing. Drogen is binnen de huidige beperkingen van Versalof productie niet mogelijk. 

Het water- en energieverbruik bij de verwerking van de reststroom bleek een groot obstakel. Behandeling van het restwater kon in dit project niet meer bekeken worden. Rechtstreeks hergebruik in het teeltproces zonder voorafgaande zuivering is niet mogelijk.


http://www.versalof.be/