Valorisatie van retour bananen

Jaarlijks komt in Vlaanderen 900 ton aan bananen beschikbaar die niet bruikbaar zijn in de retail omdat ze niet voldoen aan de gewenste kleur. Ingrizo gaat een nieuwe toepassing onderzoeken voor deze bananen.

Ingrizo is een leverancier van een ruim gamma van functionele voedingsingredienten. Ingrizo geeft hierbij technisch advies omtrent de applicatie, dosering en wetgeving. In de applicatiekeuken worden recepturen en concepten ontwikkeled, samen met of voor de klant.

Een van de vragen waar aan gewerkt wordt zijn retour bananen uit de retial die niet voldoen aan de kleur eisen. Het gaat hier om 900 ton bananen per jaar die nu vergist worden. Ingrizo wil een nieuwe voedingstoepassing gaan ontwikkelen voor deze nevenstroom.

Binnen het triple F project werken INGRIZO, ILVO en COLRUYT samen aan de case over retourbananen. 

COLRUYT is de grootste retailer op de Belgische markt. Bij verschillende supermarktketens van COLRUYT zijn reststromen van bananen aanwezig.           
De rol van HAS Hogeschool - tevens partner van Triple F - ligt op het gebied van trend- en marktonderzoek en de ontwikkeling van een aantal productconcepten waarbij de bananen reststroom zo optimaal mogelijk wordt gevaloriseerd. Voor het uitvoeren van deze opdracht zijn drie studenten Food Innovation, afstudeerrichting Design aangesteld.

Er wordt gezocht naar een manier om de reststroom van bananen tot waarde te brengen. Met behulp van het TripleF project wil INGRIZO de reststroom van bananen valoriseren tot een nieuw voedingsproduct, wat een langere houdbaarheid heeft. Dit door de bananen te verwerken tot een puree en op het bedrijf en onderaannemer CUBE te laten verwerken tot ingevroren druppels. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de retour bananen te verwerken tot bananenschijfjes en deze vervolgens in te vriezen. De bananen worden op ILVO op drie verschillende manieren verwerkt tot puree en vervolgens gepasteuriseerd. Relevante kwaliteitsparameters zijn kleur, pH, vochtgehalte, brix en houdbaarheid en voedselveiligheid van het product.

Het HAS heeft een marktonderzoek uitgevoerd met als onderzoeksvraag ‘Hoe kan de bananen reststroom gevaloriseerd worden tot (een) nieuw(e) productconcept(en) en/of ingrediënt met marktpotentieel, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de bananenreststroom om zo de hoeveelheid reststroom te beperken?

Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag, is er zowel literatuur-, markt- als consumentenonderzoek uitgevoerd. Eén van de belangrijkste onderzoeksresultaten bleek de onbekendheid van de consument met de bananenreststroom. Daarnaast kwam naar voren dat de banaan goed geschikt is als basis voor ijs, dankzij de romige samenstelling van de vrucht. Gebaseerd op de resultaten, is er vervolgens een strategie opgesteld om meer bewustzijn rond het probleem van de bananenreststroom te creëren door men actief en passief bij het probleem te betrekken. Deze strategie bevat drie stappen met een oplopend niveau van impact: Confrontatie, Bewustwording en Verrijking. Binnen deze categorieën vindt daarbij een verschuiving plaats tussen de focus op maatschappelijke waarden (eco) naar het vervullen van persoonlijke waarden (ego). Binnen elke categorie is een concept uitgewerkt, dat elk op eigen wijze de consument bij het probleem betrekt met het uiteindelijke doel de bananenreststroom te reduceren.

 

https://www.ingrizo.com/nl