Valordraf @Sowepo

Onderzoek naar de meest geschikte draf, reststroom uit de brouwerijen, en de meest geschikte natuurlijke zoetstof om een gezond draf-koekje te maken.

Sowepo vzw is een sociale werkplaats (maatwerkbedrijf vanaf 1/1/2019) met als missie: Sowepo wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk op maat aanbiedenzodat ze terug een volwaardige plaats in de maatschappij verwerven en dit op een duurzame manier.

Binnen het project Valorfood (1Callens, 2016) werd geïnventariseerd welke reststromen uit de voedingsindustrie in hoge mate aanwezig zijn in West-Vlaanderen. Hieruit bleek dat er bij 7 ondervraagde brouwerijen gezamenlijk meer dan 10500 ton bierdraf per jaar beschikbaar is. Momenteel gaat de draf als eiwit- en vezel bron naar de veevoeding.

Sowepo gaat onderzoek doen naar de meest geschikte draf, reststroom uit de brouwerijen, en de meest geschikte natuurlijke zoetstof om een gezond draf-koekje te maken.

 

http://www.sowepo.be