Prei nevenstromen

Groentenhof is een productiebedrijf van vollegrondsgroenten gelegen te Bornem. Het bedrijf is gespecialiseerd in de teelt van prei en venkel voor de Belgische retail. 

Groentenhof heeft meer dan 25 jaar ervaring met de teelt en verwerking van prei en beschikt momenteel over een preiareaal van 60 ha.

Prei is een belangrijke vollegrondsteelt zowel in België als in Nederland. De laatste jaren is de ervaring dat door de evolutie de consument steeds meer prei met kort gesneden blad aankoopt. Hierdoor wordt de nevenstroom, ondanks de stabiliserende preiproductie, voor groen preiblad steeds vergroot. Met behulp van het Food From Food project kan een hoogwaardig en duurzame toepassing voor preigroen worden ontwikkeld.

Er is reeds heel wat onderzoek verricht naar de nuttige inhoudsstoffen in prei in het algemeen en meer specifiek in preigroen. Maar tot op het heden werd er nog onvoldoende onderzoek verricht naar een rendabele en hoogwaardige toepassing die op grote schaal inzetbaar is. Via het Food From Food project kan deze volgende stap gezet worden. Groentenhof kan binnen dit project fungeren als pilootbedrijf waarbij zij praktijkgerichte en grootschalige testen mee kan faciliteren en evalueren.