Griffith

Valorisatie van draf voor gebruik in de Food Industry.

Griffith Foods heeft draf afkomstig van brouwerijen geïdentificeerd als een potentieel waardevolle grondstof voor haar applicaties. Draf is rijk aan vezels en eiwitten, waardoor het een interessante grondstof wordt dat tevens past binnen een andere strategische pijler: ´Gezondheid & Nutritionele Voeding´. Daarmee is ´valorisatie van draf´ een van de initiatieven die Griffith Foods intern heeft opgestart.

Draf wordt momenteel gebruikt voor veevoeding. De uitdaging bij het opwaarderen van draf naar een hoger niveau in de waardeketen zit in het zo snel mogelijk microbiologisch stabiliseren van de draf.

Griffith Foods wil met dit project inzicht krijgen in het effect van verschillende droogtechnieken en maalfijnheden op de draf om deze vervolgens te testen in het eigen R&D laboratorium in de brede waaier aan applicaties van Griffith Foods.

Griffith Foods is reeds in contact met een geïnteresseerde brouwerij waarbij ze toegang heeft tot voldoende draf. Voor het drogen en malen, zowel op pilootschaal als op industrieel niveau is Griffith Foods op zoek naar partners die geïnteresseerd zijn in het gezamenlijk helpen dichten van het gat in de huidige ´Supply Chain´ van draf tussen brouwerij en de voedingsindustrie.