Gefermenteerde groenten

Gefermenteerde groenten als innovatieve en lokale delicatesse en als ingredient voor de verwerkende industrie.

Camp’s legt groenten in, maalt mosterd en maakt pickles. Al meer dan honderd jaar. Groot respect voor onze geschiedenis, blik op de toekomst. Een duurzame toekomst: met meer lokale grondstoffen voor mosterdzaden, augurken, kappertjes,… en een beter gebruik van nevenstromen in onze eindproducten. 

Voor de traditionele producten die Camp’s op de markt brengt, worden op dit moment de meeste grondstoffen ingevoerd. De extra fijne augurkjes komen bv. Uit India, de uitjes uit Nederland, de kappers uit Middellands Zeegebied.  Een lokaal alternatief past in een duurzamer toekomstbeeld. Daarenboven wordt gedacht dat bepaalde nevenstromen (beschikbaar hier in Vlaanderen) die op dit moment onderbenut worden, potentieel hebben om dit alternatief uit te werken.

Binnen dit project werd nagegaan in welke mate er een markt bestaat om lokale reststromen, in eerste instantie buitenste bladeren rode kool, wortelen en preigroen, in een gefermenteerde vorm op de markt te brengen.

In samenwerking met Bodec werd onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden om deze reststromen te fermenteren.

HAS ging met de resultaten van Bodec aan de slag om een uitgebreide marktstudie uit te voeren naar de vorm waarin dit type product kan worden verkocht en waar de mogelijke afzetmarkten zich kunnen bevinden.

Camp’s vertaalde de labo-versies van de prototypes naar een productieomgeving en stelde de producten voor aan zowel retail- als industriële klanten. Eerste contacten werden gelegd en interesse van zowel retail als industrie werd bevestigd.

Camp’s werd dankzij de studies van Bodec en HAS in staat gesteld om reststromen van groenten te fermenteren en te vercommercialiseren. De volgende stap is het opschalen van de productie eens de initiële contacten met retail en industrie een concreet vervolg kennen.

 

http://www.vancamps.be/