Food Tech Brainport

Food Tech Brainport is een internationaal expertisecentrum voor technologie, product- en marktinnovatie.

Met een vestiging in Helmond, in de slimme Brainportregio, zijn we gespecialiseerd in onder andere milde scheiding, milde conservering en de verwaarding van plantaardige reststromen.  Je kunt hier terecht voor gerichte applicatie-ontwikkeling, het uitvoeren van testen en zelfs kleinschalige pilotproducties. Binnen de specialisatie ondersteunen we ondernemers bij hun innovatieve uitdagingen en het creëren van nieuwe productmarktcombinaties.

De verwaarding van plantaardige nevenstromen is een belangrijk speerpunt voor Foodtechbrainport. Middels de kennisontwikkeling die opgedaan wordt binnen Food From Food kan Foodtechbrainport nieuwe initiatieven ondersteunen en organisaties begeleiden met het zetten van innovatieve stappen richting een circulaire economy waarbij voedselverspilling tegengegaan wordt.

Website Food Tech Brainport