Flanders’ FOOD

Flanders’ FOOD is een unieke, strategische clusterorganisatie die door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agro-foodindustrie.

Als innovatieplatform ondersteunt Flanders’ FOOD innovatie in de voedingsproducerende bedrijven en hun rechtstreekse toeleveranciers (grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, technologie aanbieders). In samenwerking met ILVO T&V beschikt Flanders’ FOOD over een uitgebreide pilootinfrastructuur voor productontwikkeling voor vrijwel alle sectoren van de agrovoedingsindustrie. Met Food From Food maakt Flanders’ FOOD zijn strategie concreet door een internationaal platform uit te bouwen dat nieuwe waardenketens creëert  en inzet op samenwerking in de keten. En dit over de Vlaams-Nederlandse grens heen. De uitdaging is om zoveel mogelijk nevenstromen te valoriseren richting voeding en oplossingen te bieden voor de vraag naar natuurlijke ingrediënten, mogelijks uit deze nevenstromen.

Website Flanders Food