Brightlabs

De focus van Brightlabs is vooral gericht op gezondheid en gezond voedsel. 

Organisatie:
Brightlabs is gevestigd op de Brightlabs campus Greenport Venlo. De organisatie richt zich op twee klantdoelgroepen.

  1. Klanten met complexe routinematige analysevraagstukken.
  2. Klanten met niet routinematige vraagstukken.

Unique Selling Point (USP) is dat Brightlabs een partner wil zijn in plaats van een contractor. Met de co-creatie in het achterhoofd, geeft Brightlabs bij complexe projecten input op het vakgebied analytische chemie.

Moderne chromatografie en spectrometrie apparatuur in combinatie met gevoelige en selectieve massaspectrometrie staat garant voor betrouwbare en nauwkeurige analyses. Dit voor zowel bekende als onbekende analisten.

De focus van Brightlabs is vooral gericht op gezondheid en gezond voedsel. Er wordt veel samengewerkt met overheid en onderwijsinstellingen. Om kwaliteit naar de opdrachtgevers te garanderen wordt er gewerkt conform ISO17025 kwaliteitssysteem.

Waarom Food from Food?
Brightlabs doet mee aan Food from Food om haar netwerk en kennis op te bouwen.

Het aanbod van Brightlabs:

  • Analytische chemische diensten
  • (u)HPLC-MS/MS
  • GC-MS/MS
  • ICP-MS
  • Vragen over analytische diensten in het algemeen

 Website Brightlabs